Privacyverklaring

Auto Siero is verantwoordelijk voor de verwerking van alle gegevens op deze site. Neem bij vragen contact op via het contactformulier

Verwerking gegevens mailinglijst

Middels de gegevensverzameling over de leden van de mailinglijst willen we inzicht krijgen in het lees- en klikgedrag. Hierdoor zien we wie onze mails lezen, wanneer deze geopend worden en hoe vaak deze geopend worden. Met deze informatie kunnen we de inhoud van onze mails beter afstemmen op de wensen van onze lezers. Verwerking van gegevens vindt alleen plaats bij toestemming van de gebruiker. Deze gegevens worden niet met andere partijen gedeeld. Vier weken nadat een gebruiker zich uitgeschreven heeft worden de gegevens verwijderd. 

Verwerking gegevens formulieren

Gegevens die verzameld zijn met de formulieren op de website worden alleen gebruikt om de daarbij behorende taak uit te voeren. Bijvoorbeeld om een vraag te beantwoorden of je te informeren over de beschikbaarheid van een auto. Gegevens worden verwerkt op basis van de overeenkomst. 

Voor informatie omtrent de cookies en de bewaartermijnen daarvan ga naar onze pagina over cookies